Logopeda

Logopeda

Logopeda Praga Południe –zapraszamy na kompleksową terapię logopedyczną i neurologopedyczną przeznaczoną dla najmłodszych (niemowlęta), dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży oraz dorosłych. W szczególności zajmujemy się prowadzeniem terapii logopedycznej u osób z autyzmem, zespołem Aspergera czy zespołem Downa. Zajmujemy się również dyslalią, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, rzadkimi zespołami genetycznymi (zespołem Williamsa, zespołem Jouberta, zespołem Pradera – Willego) czy problemami żywieniowymi.

Zapisy pod numerem telefonu: 508 809 528.

Ponadto, nasi specjaliści prowadzą również zajęcia takie jak:

  • Terapia ręki (praca nad motoryką małą, czyli przygotowanie ręki do wykonywania ruchów precyzyjnych wykorzystywanych przy pisaniu czy rysowaniu).
  • Terapia taktylna (oddziaływanie na skórę technikami masażu w celu odpowiedniego pobudzenia układu nerwowego; wykorzystywana jako uzupełnienie w terapii zaburzeń neurologicznych czy tych z zakresu integracji sensorycznej).

Logopeda Praga Południe – informacje ogólne

logopeda praga południeTerapię logopedyczną prowadzoną w Centrum Fizjoterapii Dzieci i Dorosłych „Acteve” poprzedzamy skrupulatną i dokładną diagnozą. W trakcie wywiadu prowadzonego z rodzicem ustalamy okoliczności związane z okresem płodowym (np. występowanie małowodzia). Zbieramy także informacje o samym porodzie dziecka (nieprzyjemne doświadczenia okołoporodowe, np. zachłyśnięcie się wodami płodowymi lub inne komplikacje). Niezwykle istotne w diagnozie logopedycznej są także wydarzenia, które mają miejsce w pierwszych tygodniach oraz miesiącach życia.

W Centrum Fizjoterapii Dzieci i Dorosłych „Acteve” przykładamy dużą wagę do kwestii żywienia dzieci oraz przebiegu samego procesu jedzenia. Z tego właśnie powodu w terapii logopedycznej bierzemy pod uwagę związek jaki występuje pomiędzy rozwojem mowy, a jedzeniem. Te same narządy i mięśnie, które biorą udział w procesie przyjmowania pokarmu, biorą również udział w procesie powstawania mowy. Można więc powiedzieć, że dzieci które dobrze jedzą, dobrze mówią. Jest to spowodowane odpowiednim wyćwiczeniem mięśni kompleksu ustno-twarzowego, które aktywnie pracują i usprawniają się.

Warto dodać, że Centrum Fizjoterapii Dzieci i Dorosłych Acteve oferuje również rodzicom możliwość skorzystania z autorskich programów terapii wybiórczości pokarmowej.

Logopeda Praga Południe – gdzie?

Zajęcia z terapii logopedycznej i neurologopedycznej odbywają się w Centrum Fizjoterapii Dzieci i Dorosłych „Acteve”, w Warszawie przy ulicy Łukowskiej 50 lok. 3. Dokładne wskazówki dotyczącej dojazdu znajdują się na stronie kontaktu.

Zapisy pod numerem telefonu: 508 809 528.